W polu login wpisz adres e-mail
login:
hasło:

Formularz zgłoszeniowy - twoje dane osobowe i adresowe

Imię:
Nazwisko:
E-mail:
Powtórz e-mail:
Hasło:
Potwórz hasło:
Telefon:
Kod pocztowy:
Województwo:
Miejscowość:
Nazwa szkoły:
Uwagi:
Etap konkursu:
Oświadczam, że, zapoznałem(am) się z Regulaminem Konkursu Papieskiego „Dar na stulecie” i akceptuję jego warunki.
Udzielam zgody na wykorzystanie praw autorskich do zgłoszonych prac konkursowych na zasadach określonych Regulaminem Konkursu Papieskiego „Dar na stulecie”,
Udzielam zgody na opublikowanie imienia nazwiska i zdjęć w związku z upublicznianiem informacji o zwycięzcach i uczestnikach Konkursu
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Fundację "Instytut Tertio Millennio" z siedzibą w Krakowie przy Ul. Dominikańskiej 3/13, 31-043 Kraków, KRS: 0000036659, moich danych osobowych (danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego) obejmujących imię, nazwisko, data urodzenia, adres do korespondencji, nazwa i adres szkoły, telefon, email, w celu udziału w XV edycji Konkursu Papieskiego 2019 „Dar na stulecie” na warunkach określonych w Regulaminie konkursu.
Oświadczam, że zostałem poinformowany, że wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogę w każdej chwili odwołać.
Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie dostępu, zmiany, sprostowania danych osobowych, jak również ich ograniczenia i przenoszenia innemu administratorowi.